Tiện ích giao thông Vinhomes Dream City

Nếu như vị trí là yếu tố quan trọng tác động đến giá trị của dự án thì hạ tầng giao thông Vinhomes Dream City chính là căn cứ để nâng cao giá trị của vị trí đó. Sở hữu vị trí kim cương cùng với giao thông nội ngoại khu chất lượng, Vin Văn Giang […]

Vinhomes Dream City sẽ là khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới của Vinhomes 2022

Từ năm 2022, Vinhomes sẽ bắt đầu chu kỳ phát triển mới với việc phát triển những đại đô thị và siêu dự án mới từ vài trăm đến vài nghìn ha, tiếp tục dành quỹ đất tại những dự án này để bán lô lớn cho các chủ đầu tư thứ cấp. Vinhomes chiếm […]

Chi tiết 6 phân khu Vinhomes Dream City Hưng Yên

Sơ đồ chi tiết các phân khu Vinhomes Dream City dựa theo “phương án điều chỉnh quy hoạch đề xuất 1/500 khu đô thị sinh thái Vinhomes Dream City – Huyện Văn Giang“. Bài viết này cơ bản là việc liệt kê theo sơ đồ chi tiết sửa đổi và kết hợp với sơ đồ mặt […]